Bilder i textil blandteknik

Dessa bilder har jag skapat i en slags textil blandteknik bestående av appli-kation med inslag av broderi och måleri, bilderna håller smått format.

 

Handtuftade bilder

Bilder i lite större format, tänkta för det stora rummet.